TinyForest project documentation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
NikoHakala 65806c2c86
Add files via upload
2 years ago
Dokumentit Add files via upload 2 years ago
Kuvat Add files via upload 2 years ago
README.md Update README.md 2 years ago
tekstia_front.txt Create txt file about things and stuff 2 years ago

README.md

Kasvienkasvatusprojekti Tinyforest

Monialaprojekti

Projektin frontti https://github.com/NikoHakala/tinyforest

alt text

Ryhmän kokoonpano: Forelius Juska Hakala Niko Helenius Pekka Gurin Konstantin

Projektin tarkoitus

Projektin tarkoituksena on rakentaa automatisoitu/älykäs kasvien kastelu/kasvatusjärjestelmä. Käytämme projektin raspberry pi minitietokonetta jonka avulla automatisoimme kasvin kastelun ja otamme loki tietoja.

Alustava suunnitelma on käyttää python3 kieltä automatisointiin, mahdollisesti myös teemme lokitietojen avulla kaavioita jotka kuvaavat kasvin tarvitsemaa vedenmäärä ja ehkä jotain muita tietoja.

Viimeisenä tehtävänä teemme frontend liittymän josta tietoja voi selailla ja ohjata järjestelmää.

Ostokset Konstantin Gurin

Optical Sensitive Resistance Light Detection Photosensitive Sensor Module for arduino 4pin DIY Kit X2 Hinta: € 5,93

5pcs Soil Hygrometer Humidity Detection Module Ground Moisture Water Sensor Board DIY Kit for Arduino Dupont Cable x2 Hinta: € 6,90

2018 Brand New Micro Submersible and Amphibious DC Motor Pump Water pump 3/4.5V 80-100L/H Europe Drop Shipping x2 Hinta: € 3,50

Liquid PH 0-14 Value Detection Regulator Sensor Module Monitoring Control Board Meter Tester + BNC PH Electrode Probe Controller x2 Hinta: € 24,75

1PCS DS1820 Stainless steel package Waterproof DS18b20 temperature probe temperature sensor 18B20 For Arduino x2 Hinta: € 4,28

1pcs SAMIORE ROBOT PCF8591 module AD / DA conversion modules analog-to-digital / digital-to-analog conversion x3 Hinta: € 7,41